Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

Ve hře najdeme zhruba 25 různých zbraní, které budou rozděleny mezi Američany a vietnamské bojovníky. Kaľdá zbraň je velmi důkladně vymodelována a tvoří ji opravdu spousta polygonů, takľe vąechny vypadají fakticky parádně. Kaľdá taktéľ nabízí moľnost střelby od boku nebo přes zaměřovače, přičemľ k druhému modu střelby se váľe prakticky nejzásadnějąí novinka - jedná se o vykukování zpoza překáľek. Nejen ľe je to neuvěřitelně účinné, ale taktéľ velice efektivní. Přestřelky se stávají s touto funkcí opravdovou libůstkou. Daląí zajímavostí je také zpracování detekce kolizí. Přiblíľíte-li se k nějaké překáľce přílią blízko, automaticky zvednete zbraň, coľ vám umoľní přitisknout se blíľe k ní a taktéľ by to mělo zabránit prolínání textur.

Zbraně americké armády
Název: Colt M1911A1
Ráľe: 0.45 APC
Kapacita zásobníku: 7
m
Základní zbraň americké armády. Velmi účinná na krátké vzdálenosti, spolehlivá, lehká.

Můj názor: Samozřejmě, ľe je lepąí pouľívat samopaly nebo puąky místo pistolí, ale na druhou stranu se vám můľe tento kolt hodit, kdyľ vám dojdou náboje. Na krátkou vzdálenost se s koltem dá zabít nejeden nepřítel.
Hodnocení: 2/5

Název: Revolver 38
Ráľe: 0.38 special
Kapacita zásobníku: 6
m
Standardní, jednoduchý, spolehlivý revolver.Můj názor: Tento revolver je nejlépe pouľívat pouze na ty nejkratąí vzdálenosti, kde je jeho účinnost poměrně vysoká. Malá kapacita zásobníku a pomalé nabíjení je jeho velmi velká nevýhoda.
Hodnocení: 1/5

Název: Smith & Wesson Model 39
Ráľe: 9mm x 19mm
Kapacita zásobníku: 8
m
První moderní pistole od Smith and Wesson. Speciální jednotky a Navy SEAL pouľívají S&W model 39 stlumičem na svých tajných misích.

Můj názor: Podle mě jde o nejlepąí pistoli ve hře. Má skvělý účinek na krátké vzdálenosti a na střední vzdálenosti to také jde. Největąí plus této zbraně spočívá předevąím v tlumiči. Výborná zbraň pro mise v tunelech.
Hodnocení: 3/5

Název: M1 Carabine
Ráľe: 0.30 Carabine
Kapacita zásobníku: 15
m
Lehká a elegantní zbraň. Má střední účinek na dlouhé vzdálenosti, byla vyvinuta za 2. světové války pro pěchotu a předevąím tankové posádky. Její největąí plus je jednoduchá údrľba.

Můj názor: V sigleplayeru tuto puąku asi moc nevyuľijete, protoľe není zase aľ tak v porovnání s ostatními zbraněmi tohoto typu dobrá. Naopak v multiplayeru můľe být výborným pomocníkem díky vysoké rychlosti střelby.
Hodnocení: 2/5

Název: M1 Garand
Ráľe: 30-06
Kapacita zásobníku: 8
m
M1 Garand je proslulá pěchotní zbraň zdob 2. světové války. Ve hře se nachází její odstřelovačská verze, pouľívá vnitřní zásobník (rámečky) sosmi náboji, má zabudovanou optiku. Výborná zbraň na dlouhé vzdálenosti.

Můj názor: Prostě skvělá na dlouhé vzdálenosti! Pokud se v multiplayeru nacházíte na vysoko poloľeném místě s touto zbraní, jste jasný vítěz. V sigleplayeru ji asi moc nevyuľijete, snad jen v misi, kdy musíte chránit radiovou stanici a v poslední misi, kdyľ bráníte základnu.
Hodnocení: 5/5

Název: Winchester 70
Ráľe: 30-06
Kapacita zásobníku: 5
m
Výborná lovecká a odstřelovačská puąka, nazývána nejlepąí opakovačkou tohoto století.

Můj názor: Skoro tak dobrá jako M1 Garand, ale zaměřování je trochu horąí. Také má o trochu slabąí účinek neľ Garand a niľąí kapacitu zásobníku. Doporučuji tuto opakovačku pouľívat na střední vzdálenosti.
Hodnocení: 4/5

Název: M3 Grease Gun
Ráľe: 0.45 APC
Kapacita zásobníku: 30
m
Americký ohlas na britský Sten Gun, typický válečný výrobek, ohyzdná zbraň. Levný, jednoduchý samopal. Americká armáda je pouľívala od poloviny 2. světové války. Velký počet této zbraně byl exportován do celého světa. Plně automatická.

Můj názor: Tento samopal raději nepouľívejte. Je velice nepřesný a můľete s ním pálit pouze v plně automatickém módu. Avąak nepodceňujte jeho sílu na krátké vzdálenosti, kdy se můľe stát v rukách zkuąeného hráče smrtící.
Hodnocení: 1/5

Název: M1A1 Thomson
Ráľe: 0.45 ACP
Kapacita zásobníku: 30
m
Upravená verze Thomsonu 1928. Rozsáhle pouľívaná během 2. světové války, později během války vKorey, kde se ukázala spolehlivou a účinnou zbraní. Hlavní předností zbraně je její účinnost na krátké a střední vzdálenosti. Nevýhodou je docela velká hmotnost.

Můj názor: Jde asi o nejlepąí samopal ve hře. Pouľívejte ho v singleplayeru namísto M-16. Jeho síla spočívá ve velkém účinku na střední vzdálenosti, rychlé střelbě a poměrně velké kapacitě zásobníku. Moľnost přepnout do poloautomatického módu přidává zbrani také na hodnocení.
Hodnocení: 5/5

Název: Remington 870
Ráľe: Kalibr 12
Kapacita zásobníku: 7Remington 870 je jedna znejpopulárnějąích amerických zbraní, výborná pumpovací brokovnice. Pouľívána lovci, policisty a vojáky. Výborná zbraň na krátkou vzdálenost a vuzavřených místnostech, na dlouhé vzdálenosti nemá prakticky ľádný účinek.

Můj názor: I kdyľ tuto brokovnici v singleplayeru asi moc nevyuľijete, v multiplayeru určitě ano. Na blízko znamená přesná trefa pro nepřítele jasnou smrt. Nepokouąejte si ji vąak pouľívat ani na střední vzdálenosti, protoľe má velký rozptyl.
Hodnocení: 3/5

Název: M-16A1
Ráľe: 5.56 x 45 mm NATO
Kapacita zásobníku: 20 (ve hře 18)
m
Výborná útočná puąka, standardní zbraň americké armády. Zbraň pouľívá menąí kalibr narozdíl od ostatních puąek. Zpočátku byla M-16 vyráběna jako tzv. "samočistící" zbraň, ale zkuąenosti ukázaly, ľe je třeba o puąku řádně pečovat. Dříve se dokonce doporučovalo mít v zásobníku pouze 18 nábojů, aby se sníľilo riziko zaseknutí.

Můj názor: M-16 by se dala skoro srovnávat s Thomsonem, ale její kapacita zásobníku je mnohem menąí. Pokud chcete tuto zbraň pouľívat, mějte na paměti, ľe budete muset kaľdou chvilku přebíjet. 18 nábojů je opravdu nedostačující. Na druhou stranu je poměrně přesná a účinná.
Hodnocení: 4/5

Název: M60
Ráľe: 7.62 x 51 mm NATO
Kapacita zásobníku: 100
m
Univerzální lehký kulomet, jehoľ výhodou je snadná montáľ na vozidla. Není vąak přílią spolehlivý, protoľe se často zasekává a přehřívá.

Můj názor: Kulomet moc nedoporučuji, vzhledem k jeho velké váze, která vás značně zpomaluje. Ani není moc přesný. Naopak má vąak zásobník na 100 nábojů, coľ je velká výhoda. Je vhodný pouze pro mise, kdy bráníte radiostanici a základnu.
Hodnocení: 3/5

Zbraně vietnamských bojovníků
Název: TT-33 Tokarev
Ráľe: 7.62 x 25
Kapacita zásobníku: 8
m
Standardní ruská pistole pouľívaná během a po 2. světové válce, později byla nahrazena Makarovem. Ve východních státech jako je Čína a Severní Korea bylo vyrobeno mnoho kopií této pistole.

Můj názor: Tuto pistoli vyuľijete asi jen v multiplayeru, kdyľ hrajete za VC. Je dobrá pouze na krátké vzdálenosti a v případě, ľe vám dojdou náboje do silnějąí zbraně.
Hodnocení: 1/5

Název: Makarov
Ráľe: 9 x 18 mm
Kapacita zásobníku: 9
m
Tato zbraň byla vyrobena pro základní osobní obranu. Pouľívána armádními důstojníky a policisty vSovětském svazu. Vyráběna také vČíně, Belgii a Východním Německu. Standardní zbraň Rudé armády. Je spolehlivá, účinná a lehká.

Můj názor: Nejlepąí pistole vietnamských bojovníků. Je opravdu vynikající na krátké vzdálenosti. Také kapacita zásobníku je na pistoli docela dost, a proto jí dejte určitě přednost před Tokarevem.
Hodnocení: 2/5

Název: PPS-41
Ráľe: 7.62x 25
Kapacita zásobníku: 71
m
Proslulý sovětský samopal ©pagin byl hodně pouľíván za 2. světové války. Po válce byl vyváľen do mnoha zemí. Díky velké kapacitě zásobníku a rychlé střelbě je velmi uľitečný na krátké vzdálenosti.

Můj názor: Podle mě se jedná o nejlepąí samopal v rukou Vietnamců. Je poměrně přesný i na deląí vzdálenosti a jeho kapacita zásobníku je také úľasná. Pokud tedy hrajete multiplayer za VC doporučuji si vzít tuto zbraň.
Hodnocení: 4/5

Název: PPS-43 Sudajev
Ráľe: 7.62 x 25
Kapacita zásobníku: 35

Jde o zřejmě nejlepąí sovětský samopal z2. světové války. Byl vyráběn v Leningradu během 900 dní obléhání zmístních materiálů. Po válce byl mohutně vyváľen do Asie, Číny a Severní Korey. Je velmi hlučný a je pouľíván předevąím na Blízkém východě.

Můj názor: I přesto, ľe je tato zbraň velmi známá a je povaľována za nejlepąí sovětský samopal z 2. světové války, ve hře moc dobrý není. Je nepřesný a má jen automatický mód střelby. Na krátké vzdálenosti bohatě stačí.
Hodnocení: 2/5

Název: Mosin-Nagant
Ráľe: 7.62 x 54R
Kapacita zásobníku: 5

Třebaľe historie této ruské zbraně sahá aľ do roku 1891 , byla vyráběna předevąím po 2. světové válce. Třebaľe není přílią spolehlivá, je velmi pouľívaná a docela přesná.

Můj názor: Myslím, ľe je to nejhorąí odstřelovačka ve hře, protoľe má jen 5 nábojů v zásobníku, nemá kvalitní míření a na dlouhé vzdálenosti má menąí účinek neľ ostatní odstřelovačky. Ale i tak se pořád jedná o dobrou puąku, kterou asi nejvíce vyuľijete v multiplayeru.
Hodnocení: 2/5

Název: SKS Simonov
Ráľe: 7.62x 54R
Kapacita zásobníku: 10

Návrh na výrobu této útočné karabiny přiąel během 2. světové války. Masová produkce začala po válce a zbraň byla vyváľena do mnoha zemí. Kopie byly vyráběny v Číně, Severní Korey, Východním Německu a Jugoslávii. Odhadem bylo vyrobeno asi 15 miliónů kusů. Jde o přesnou a spolehlivou puąku. Spolu s AK-47 bylo SKS hojně roząířeno mezi partyzány.

Můj názor: Dobrá karabina, kterou doporučuji hlavně na střední vzdálenosti, protoľe na takové vzdálenosti má vysoký účinek. 10 nábojů v zásobníku není sice nijak moc, ale přeci jenom o trochu lepąí neľ o Mosinu.
Hodnocení: 3/5

Název: Twin barrel shotgun
Ráľe: Kalibr 12

Klasická lovecká dvojhlavňová brokovnice. Extrémně účinná a smrtící na krátké vzdálenosti.Můj názor: Stejný jako u Remingtonu. Na krátké vzdálenosti je bezvadná, ale se zvětąující se vzdáleností účinnost dramaticky klesá. Jen 2 náboje vás také hodně omezují.
Hodnocení: 2/5

Název: AK-47 Kalashnikov
Ráľe: 7.62x 39 WP
Kapacita zásobníku: 30 (ve hře 28)

Kalashnikov je výborná ruská útočná puąka, ąiroce pouľívaná a vyráběná vmnoha zemích. Je velmi spolehlivá a přesná, můľe být pouľívána vkaľdém prostředí, za kaľdých podmínek. Je to jedna znejlepąích zbraní ruských jednotek. Mnoho amerických vojáků ze speciálních jednotek pouľívají Kalashnikov místo standardní výzbroje, nejen pro jeho velkou spolehlivost, ale také pro zmatení nepřítele - AK-47 je poměrně hlučná zbraň.

Můj názor: Úľasný! Tak jako ve skutečnosti je i ve hře AK-47 výtečnou útočnou puąkou - přesnost, účinnost, spolehlivost, rychlost střelby. S Thomsonem jsou to podle mě dvě nejlepąí zbraně ve hře. Doporučuji pro větąinu misí v singleplayeru a pro VC bojovníky v multiplayeru.
Hodnocení: 5/5

Název: SVD Dragunov
Ráľe: 7.62x 54R
Kapacita zásobníku: 10

Dragunov původně vycházel z AK-47. Jeho hlavní role je extrémní účinnost na velkých vzdálenostech. Tak byla ruské armádě poskytnuta velmi mocná zbraň. Nicméně je to velmi spolehlivá a přesná, dnes uľ standardní odstřelovačská puąka. Hojně pouľívaná Armádou České republiky.

Můj názor: Nejlepąí odstřelovačka v rukou nepřítele. Dragunov je aľ neuvěřitelně přesný a účinný. Pokud má nějaký Vietnamec tuto zbraň v ruce, stává se pro vás cílem číslo jedna, protoľe pokud ho rychle nezabijete, nadělá pěkné ąkody. V singleplayeru Dragunov asi vůbec nevyuľijete, poněvadľ je lepąí brát si spíąe M1 Garand, který má lepąí optiku.
Hodnocení: 4/5

Název: RPD-Degtarev
Ráľe: 7.62x 54R
Kapacita zásobníku: 100

Sovětský lehký kulomet zobdobí 2. světové války. Po válce byl vyváľen do mnoha komunistických zemí.

Můj názor: Tak jako u M60 bych řekl, ľe pouľívat tuto zbraň je skoro k ničemu, pokud něco nebráníte. Je těľ

 

 

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Good

(Udrakan (Poradcee, doktor, webmaster), 17. 8. 2009 16:54)

Máš stejný názory jako já :-D